Om Dan Inspektion

Akkrediterede inspektioner og prøvetagninger

Dan inspektion agerer som den uvildige part i forbindelse med handler, leverancer og overleveringer af varer og tjenesteydelser mellem indenlandske og udenlandske aktører.

Kundesegmentet er forsikringsvirksomheder, shippingselskaber, speditører og vognmandsfirmaer, analyselaboratorier, korn- og foderstoffirmaer, stålproducenter- og grossister, inspektionsselskaber samt aktører indenfor produktion og handel, hvor der ønskes en uvildig kontrol af forsendelser.
Dan Inspektion er et privatejet DANAK-akkrediteret selskab, internationalt standardiseret under DS / EN ISO / IEC 17020.

Uvildighed, kvalitets- og sikkerhedskrav samt kontrol tilses af DANAK med faste intervaller.

Som partner er Dan Inspektions medvirken garanti for, at kvalitet og kvantitet er i overensstemmelse med indgåede aftaler mellem afsender og modtager, ligesom kvaliteten, håndteringen og forsendelsen af varer er i overensstemmelse med det aftalte.

Dan Inspektion varetager alle former for prøvetagninger; kontraktbaserede som kundespecifikke.
Som akkrediteret prøvetager er der garanti for, at opgaven udføres med højeste grad af akkuratesse, uvildighed og kvalitet. Alle former for prøvetagninger for private og offentlige virksomheder kan foretages eller formidles via vores netværk af akkrediterede inspektionsvirksomheder i Danmark.

Dan inspektion varetager og formidler analyser af korn- og foderstoffer, træpiller, ensilage, gødning med videre via lokale og internationale analyselaboratorier.

Analyser foretages enten jævnfør kontraktuel standard eller jævnfør kundespecifik aftale.

Dan Inspektion ApS er et uafhængigt inspektionsfirma, akkrediteret til inspektion af DANAK, med registreringsnummer 9002, i henhold til regulativ DS/EN/ISO/IEC 17020.
Dan Inspektion ApS behandler alle oplysninger fortroligt. Alle oplysninger brugt til at forberede sager, herunder den endelige rapportering med bilag, ejes af vores ordregiver og vil ikke blive videregivet til tredjemand uden accept fra vores ordregiver.