Prøvetagninger / Analyser

Dan inspektion agerer som den uvildige part i forbindelse med handler, leverancer og overleveringer af varer og tjenesteydelser mellem indenlandske og udenlandske aktører.
Som partner er Dan Inspektions medvirken garanti for, at kvalitet og kvantitet er i overensstemmelse med indgåede aftaler mellem afsender og modtager, ligesom kvaliteten, håndteringen og forsendelsen af varer er i overensstemmelse med det aftalte.

Dan Inspektion varetager alle former for prøvetagninger; kontraktbaserede som kundespecifikke.
Som akkrediteret prøvetager er der garanti for, at opgaven udføres med højeste grad af akkuratesse, uvildighed og kvalitet.
Alle former for prøvetagninger for private og offentlige virksomheder kan foretages eller formidles via vores netværk af akkrediterede inspektionsvirksomheder i Danmark.

Dan inspektion varetager og formidler analyser af korn- og foderstoffer, træpiller, ensilage, gødning med videre via lokale og internationale analyselaboratorier.

Analyser foretages enten jævnfør kontraktuel standard eller jævnfør kundespecifik aftale.