Transport- og forsikringsskader

Med et bredt kundesegment indenfor forsikrings-, shipping- og transportbranchen, har Dan Inspektion indgående erfaring med uvildig vurdering af transportskader.

Dan Inspektions medvirken sikrer en hurtig og skadebegrænsende indsats når skaden er sket. I samarbejde med eksempelvis forsikringsselskabet foretages en vurdering af baggrund og ansvaret for skadens opståen, aftaler omkring transporten, vurdering af skadens omfang samt mulighed for reduktion af tab og genanvendelse af skadet gods.

Den uvildige assistance medvirker til en større grad af accept af tingenes tilstand, parterne imellem. Dan Inspektions bistand er derfor normalt medvirkende til en begrænsning af det samlede forbrug af tid og ressourcer i en erstatningssag.

Dan Inspektions rapporter kan anvendes til brug for bevisførelse.