Stock Control

Dan Inspektion forestår landsdækkende kontrol og optælling af lager- og varebeholdninger på lagre, produktionsvirksomheder, detailbranchen og som supplement til virksomhedens eget personale.

I forbindelse med Stock Finansing / konsignationsløsninger agerer Dan Inspektion som den uvildige inspektionspart og garant for at eksempelvis lagerfinansierede biler og motorcykler konstateres til stede og i fortsat ubrugt stand.