Preshipment inspections / PSI

Dan Inspektion forestår havne- og virksomhedsbaserede og øvrige Preshipment Inspections, hvor inspektionen vurderer og dokumenterer at forsendelser er emballeret, pakket og surret korrekt i forhold til godsets beskaffenhed samt produkt- og kundespecifikke krav.

Preshipment Inspections foretages efter Dan Inspektions koncept eller i overensstemmelse med internationale metoder og formularer.
Inspektionerne omfatter styk- og tørgods, lastning af trailere og containere, lastrum, surringer af emner mv.