Aktuelt

Sikkerhedsundersøgelser

Dan Inspektion foretager nu sikkerhedsvurderinger og -undersøgelser af blandt andet transportterminaler. Undersøgelserne foretages af tidligere politiuddannede efterforskere, med henblik på kritisk at gennemgå eksisterende sikkerhedsmæssige foranstaltninger, vurdere behovet og anvendelsen af samme, således at der udarbejdes en analyse af sikkerhedsmæssige behov og mulige foranstaltninger for den enkelte virksomhed og terminal.

Med baggrund i analysen gives en række uvildige anbefalinger inden for tekniske løsninger, administrative ændringer og tiltag samt generel rådgivning til hvorledes eksisterende adgangskontrol, overvågning med videre kan anvendes optimalt.

Det er vores erfaring, at den uvildige og eksterne kritiske gennemgang og vurdering af selv godt sikrede virksomheder og terminaler, kan bidrage konstruktivt til reduktion af svind, uautoriseret adgang samt egentligt tyveri. Vores konsulenter foretager gerne et uforpligtende og omkostningsfrit besøg hos Deres virksomhed med henblik på en nærmere introduktion til vores koncept.

Bemærk, dette er ikke en akkrediteret ydelse.